liderlige mdre

ve kiilii öyle özetlemektedir (Budak Budak, 2004). Geleneksel bak asna göre liderliin temelinde gü vardr.

Bu insanlar evrelerinden farkl olarak, imknsz diye nitelenen ilerin yaplabilirliini görüp, yapan insanlardr. Koruyucu ve gelitiricidir, öretir, deneyimlendirir ve iaret ettii yolun en iyi örnei olur. Liderlik ortak amalar iin birleen insanlar, amalar gerekletirmek iin güdüleme, etkileme ve bu insanlarn davranlarn ve abalarn gönüllü olarak amalara yönlendirme sürecidir (Gürsel Negi, 2003). Org: ml adresinden alnmtr (2012, 02 08). Yükseklisans Tezi, stanbul Üniversitesi Salk Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Liderlik kelimesi dünya literatürüne.

Doada, liderlik, okulu Nasuh Mahrukiliderlige mdre